Projekteerimine ja energiamärgis

Teostame projekteerimistöid:

  1. Küttesüsteemidele – radiaatorküte, põrandaküte, maaküte, katlamajad jms;
  2. Ventilatsioonisüsteemidele – väljatõmbeventilatsioon, sissepuhke-ja väljatõmbeventilatsioon; soojustagastusega ventilatsioon;
  3. Veevarustuse süsteemidele – hoonesisesed süsteemid ja välistrassid kuni liitumispunktini;
  4. Kanalisatsiooni süsteemidele – hoonesisesed süsteemid ja välistrassid kuni liitumispunktini

Samuti koostame ja väljastame soovi korral energiamärgise – energiamärgis on dokument, mille eesmärk on anda teada, kui palju sisekliima tagamisega hoone või hoone osa tarbib energiat võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega. Selliselt on võimalik hooneid reastada sõltuvalt nende energiakasutuse näitajatest.

Alates 9. jaanuarist 2013 on energiamärgis kohustuslik:

  • uutel ehitatavatel hoonetel;
  • üle 500 m2 kasuliku pinnaga avalikel hoonetel;
  • olemasoleva hoone / hoone osade müügil või väljaüürimisel.

Olemasolevale hoonele väljastab energiamärgise energiaauditeid tegev või energiamärgiseid väljastav ettevõtja. Projekteeritavale hoonele väljastab energiamärgise projekteerija.