Keskküttesüsteemid

1. Eelisoleeritud soojustrasside rekonstrueerimine ja ehitus

  • Oleme terastorudest eelisoleeritud soojustrasse peatöövõtjana rajanud alates 1996 aastast. Kaevetöid teostavad meie tublid partnerid ning meie teostada jäävad keevitustööd ning jätkukohtade isoleerimised ning surveproovid. Kuni 2006 aastani kasutasime ABB (hiljem Alstom Power) tehnoloogiat, viimastel aastatel oleme kasutanud Logstor torusüsteeme.
  • Samuti oleme soojustrasse rajanud plasttorudest, kasutades selleks näiteks firma Uponor kasuktorusid Ecoflex.

2. Põrandaküttesüsteemid

  • Projekteerime, paigaldame ja käivitame kõik enda ehitatud põrandaküttesüsteemid. Varustame objekti kõikide vajalike seadmetega ja reguleerautomaatikaga. Kaablite paigalduse jätame tavaliselt Tellija organiseerida, kuid anname igakülgset nõu õigeks kaabelduse teostamiseks.

3. Radiaatorküttesüsteemid

  • Projekteerime, rekonstrueerime ja ehitame radiaatorküttesüsteeme.

4. Puhurküttesüsteemid ja õhkkardinad

  • Projekteerime ja paigaldame puhurküttesüsteeme ja õhkkardinaid nii kauplustele, töökodadele, garaazidele kui ka suurtele tööstushoonetele.

5. Keskküttesüsteemide tasakaalustamine.

Keskküttesüsteemide tasakaalustamine

Tegeleme keskküttesüsteemide tasakaalustamisega alates 1996 aastast. Oleme keskküttesüsteeme tasakaalustanud Kundas, Jõhvis, Tallinnas ja Rakveres. Valdavalt on need olnud kolme, nelja ja viie korruselised elamud. Uute süsteemide tasakaalustamine läheb reeglina muretult, kuid vanemate süsteemidega on rohkem tegemist.

6. Keskküttesüsteemide pesu

  • Lõpetasime 2006 aastal traditsioonilise kompressoriga survepesu teostamise ja alates 2007 aastast teostame küttesüsteemide pesu keemiliselt. Selleks kasutame kemikaali PEITTEX.

7. Plaatsoojusvahetite ja kiirboilerite (vesi-vesi) keemiline pesu.

  • Antud töö hõlmab peamiselt korruselamute soojussõlmedes paiknevaid kaasaegseid sooja tarbevee tootmiseks mõeldud soojusvahetite keemilist puhastamist katlakivist. Keemiliseks pesuks kasutame spetsiaalset tehnoloogiat ja pesuainet.