Veevarustus-ja kanalisatsioon

1. Hoonesisesed veevarustuse süsteemid

  • Paigaldame vastavalt projektidele või meie poolt koostatud tehnilistele lahendustele kogu hoonesisese veetorustiku nii külmale, soojale kui ka soojavee ringlusele. Põhiliselt kasutame nn. alupex toru (Uponori Unipipe, Wavini Tigris Alupex jms), kuid ka muid torusid (Wirsbo pex, tsingitud terastoru jne).

2. Hoonesisesed kanalisatsiooni-ja sadeveesüsteemid

  • Paigaldame vastavalt projektidele või meie poolt koostatud tehnilistele lahendustele kogu hoonesisese kanalisatsiooni ja sadeveetorustiku nii PVC, kui soovi korral ka malmtorudest.

3. Hoonesisesed tulekustutussüsteemid

  • Paigaldame vastavalt projektidele hoonesisesed tuletõrjetorustikud ja tuletõrjevoolikukapid.

4. Veemõõtjad

  • Paigaldame ja soovi korral korraldame veemõõtjate taatlemise.
  • Ühendame veearvestid ja soojusarvestid kauglugemissüsteemi.